Oudercommissie BSO Toff!

Oudercommissie BSO Toff! 2018-10-22T14:20:54+00:00

De oudercommissie heeft als doelstelling:

  • het behartigen van de belangen van de kinderen (en hun ouders) van Toff! en de ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen;
  • en het adviseren van de leiding van Toff! ten aanzien van de kwaliteit.

Ouders van kinderen die naar Toff! gaan, kunnen lid zijn van de oudercommissie van deze vestiging. De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 leden. De overige ouders hebben (mits van te voren aangegeven) als toehoorder toegang tot de oudercommissievergaderingen en kunnen meepraten over de onderwerpen die aan bod komen. Zij hebben echter geen adviesrecht; dit ligt in de handen van de oudercommissie die de ouders en hun kinderen hierin vertegenwoordigd.

Indien u een onderwerp wilt aandragen bij de oudercommissie kan dat (geheel vertrouwelijk) via een van de leden.

 

Contact oudercommissie

Voorzitter:

Jill Stroucken

Overige leden:

Suzanne Cleiren

Celine van Schaijk

Helena de Wilde

Contact:

oudercommissietoff@kikibv.nl