Ons pedagogisch klimaat

Wij bieden kinderen een veilige en gezellige omgeving waarin ze volop zichzelf kunnen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. Wij bieden een omgeving waarin de zorg voor elkaar met nadruk wordt beoefend. Zo is er een rustige sfeer gecreëerd bij de babygroep en een uitdagende en ontdekkende sfeer bij de peutergroep. We leren de kinderen omgaan met elkaar. Dat houdt in dat we kinderen constant begeleiden in het proces om elkaar te leren respecteren, samen leren spelen en op te komen voor zichzelf. Kinderen moeten zich op hun eigen wijze en op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Zij ontwikkelen zich als ze de mogelijkheid krijgen om te spelen, ontdekken, experimenteren en te communiceren. Wij bevorderen de ontwikkeling van kinderen door een ondersteunend, stimulerend en uitdagend klimaat te bieden.

Aandacht

Een goede verzorging met veel aandacht voor een prettige sfeer waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen is een belangrijke voorwaarde voor alle kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsfases. Voor een baby zijn rust en regelmaat belangrijk terwijl naarmate de kinderen ouder worden, het steeds belangrijker word om meer ruimte te geven voor zelfstandigheid en zelfontplooiing. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en tonen respect voor hun “eigenheid”.

Pedagogische beleidsplannen van alle locaties:

Duimelijntje

Klik hier en bekijk PDF >>>

Duimelotje

Klik hier en bekijk PDF >>>

BSO Keet

Klik hier en bekijk PDF >>>

SPORT BSO

Klik hier en bekijk PDF >>>

KDV Toff

Klik hier en bekijk PDF >>>

BSO Toff

Klik hier en bekijk PDF >>>