Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2017-10-19T11:29:42+02:00

Hieronder een aantal vragen die regelmatig door ouders aan ons worden gesteld. Heb je een andere vraag of wordt je vraag niet volledig beantwoord? Maak dan gebruik van het contactformulier en stel je vraag. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Hoe geef ik een opzegging door?2018-09-10T14:51:55+02:00

Het opzegtermijn is minstens één maand. Opzegging dient schriftelijk voor de eerste van de maand gedaan te worden. De minimale afname bij kinderopvang Kiki is 2 maanden.

Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?2017-10-19T11:28:43+02:00

Tijdens het brengen en halen van de kinderen kun je informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Ook wordt er met je gecommuniceerd via een boekje, dit boekje gebruiken we bij kindjes tot 1 jaar. Dit is een ‘logboek’ voor zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders. Tussendoor behoefte aan feedback? Bel gerust even naar het kinderdagverblijf!
Daarnaast houdt kinderopvang Kiki een 10-minutengesprek bij de overgang van baby naar peutergroep, waarin de ontwikkeling van je kind met je besproken wordt. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren.

Kan mijn kind eerst komen wennen op het kinderdagverblijf?2017-10-19T11:15:25+02:00

Uiteraard! Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang start, nodigen wij jou en je kindje uit voor een wenmoment. Tijdens deze ochtend of middag op het kinderdagverblijf maken jij en je kindje kennis met de pedagogisch medewerkers van de groep, wordt er een vragenlijst ingevuld en kun je al je vragen aan de juffen stellen. Zodat je je eerste werkdag met een gerust hart kunt beginnen.

Biedt kinderdagverblijf Kiki ook buitenschoolse opvang (BSO) aan?2017-10-19T11:15:25+02:00

Ja, kinderdagverblijf Kiki biedt ook buitenschoolse opvang (BSO) aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Is het mogelijk om dagen te ruilen?2020-01-29T10:36:35+01:00

Ja, het ruilen van dagen is bij ons mogelijk. Wij hebben een zogeheten ruilregeling. De belangrijkste regels zijn dat het kind tijdig door de ouder wordt afgemeld, dat ruilen is toegestaan binnen een week waarop het kind afwezig was. Uiteraard is ook een voorwaarde dat op de gewenste ruildag een plekje voor het kind beschikbaar is.

Is het mogelijk om incidenteel gebruik te maken van een extra dag?2017-10-19T11:15:25+02:00

Ja, het is mogelijk om incidenteel een extra dag af te nemen. Uiteraard kan niet worden gegarandeerd dat er op die dag ook een plekje is. Indien je de extra dag echter bijtijds bij de leiding aanvraagt dan is de kans dat je kind bij ons terecht kan groot.

Dien ik de luiers voor mijn kind zelf mee te brengen?2017-10-19T11:15:25+02:00

Ja, dit omdat iedere ouder een eigen wens heeft wat betreft het merk van de luiers.

Onze dochter is zes maanden oud. Wordt zij opgevangen in een groep met veel oudere kinderen?2017-10-19T11:15:25+02:00

Bij kinderopvang Kiki wordt gewerkt met horizontale groepen. Een horizontale groep betekent dat in elke groep kinderen worden opgevangen die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Wij maken daarbij onderscheid tussen baby (0 tot 2 jaar), en peutergroepen (2 tot 4 jaar).

Is kinderopvang Kiki tijdens de zomervakantie gesloten?2017-10-19T11:11:41+02:00

Kinderopvang Kiki is het gehele jaar door geopend, met uitzondering van de weekenden, de erkende feestdagen, Carnavalsmaandag, en de middag voor Kerst en Nieuwjaar (vanaf 13uur). Wij kennen dus geen zomersluiting.

Hebben jullie vaste leidsters?2017-10-19T11:15:25+02:00

Ja, kinderopvang kiki werkt zoveel als mogelijk met vaste leidsters in de groepen op vaste dagen. Uw kind zal dus zowel de maandag als op de donderdag een vast gezicht in de groep aantreffen.

Kunnen de kinderen buiten spelen?2017-10-19T11:15:25+02:00

Ja, Alle locaties beschikken over een eigen, afgesloten buitenruimte. Het terrein rondom het kinderdagverblijf is volledig ingericht als speelruimte voor de kinderen.

Worden er warme maaltijden geserveerd op het kinderdagverblijf?2017-10-19T11:15:25+02:00

Wil jij dat jou kindje op de opvang een warme maaltijd eet, dan dien jij zelf een maaltijd mee te nemen. Dan zorgen de pedagogisch medewerkers dat jou kindje deze maaltijd krijgt.

Kom ik in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang?2017-10-19T11:15:25+02:00

Om Kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele partner allebei werken of een opleiding volgen. Je kunt de toeslag ook krijgen als je niet werkt, maar je bijvoorbeeld wel je kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-ïntegratietraject te volgen via het UWV of de gemeente. Zie ook www.toeslagen.nl bij het item Kinderopvangtoeslag.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?2017-10-19T11:15:25+02:00

Kinderopvangtoeslag kun je zelf aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Je hebt daarbij de gegevens nodig die in het contract staan. Bij de aanvraag moet je het gemiddeld aantal uren per maand invullen. En de uurprijs.

Let op: het is belangrijk om de toeslag aan te vragen BINNEN DRIE MAANDEN na de maand dat de kinderopvang is begonnen. Doe je dit niet dan kun je de kinderopvangtoeslag mislopen.

Hoe vindt de betaling door de Belastingdienst plaats?2017-10-19T11:15:25+02:00

Je vraagt de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Je kunt je aanvraag ook digitaal doen. Veranderingen kun je gedurende het jaar doorgeven aan de Belastingdienst met een aanvraagformulier. De Belastingdienst verwerkt je aanvraag en controleert of je voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Zo ja, dan maakt de Belastingdienst de toeslag maandelijks rechtstreeks aan je over. Dit gebeurt rond de 20ste van de voorafgaande maand. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de informatie die je vooraf over je situatie hebt verstrekt.

Wanneer dien ik de kinderopvang te betalen?2017-10-19T11:15:24+02:00

De kosten voor de kinderopvang worden door alle ouders vooraf voldaan door middel van een automatische incasso. Elke maand worden de facturen rond de 28e aan de ouders verzonden en afgeboekt. De factuur heeft betrekking op de daaropvolgende kalendermaand. De factuur dient vóór aanvang van de maand waarin de kinderopvang wordt genoten te zijn voldaan.

Wat is een LRKP nummer?2018-09-10T14:48:37+02:00

Voor het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag heb je het Landelijke Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) nummer nodig. Je vindt dit nummer op de locatiepagina van de locatie waar jij je kind naar toe brengt.

Heb je nog andere vragen over onze opvangvormen of onze locaties?
We staan je uiteraard graag te woord!

Volg ons op facebook 

Go to Top