Contractvormen voor dagopvang

Voor dagopvang zijn de mogelijkheden:
  • ochtendopvang (van opening tot 13.00 uur)
  • middagopvang (van 13:00 uur tot sluitingstijd)
  • opvang tot 14:00 uur (van opening tot 14:00 uur)
  • hele dag (van opening tot sluitingstijd)

De minimale afname is 1 dag/ 2 dagdelen.

Contractvormen voor BSO

Voor buitenschoolse opvang zijn de mogelijkheden:
  • BSO inclusief vakantie opvang (vanaf het tijdstip dat de school uitgaat tot 18.30uur, in de vakanties  en op studiedagen van 07.30-18.30)
  • BSO exclusief vakantie opvang (vanaf het moment dat school uitgaat tot 18.30uur)
  • BSO vakantie opvang (van 07.30-18.30uur)

Incidentele opvang

Wilt u buiten de afgesproken dagdelen het kind incidenteel extra brengen, dan zijn hiervoor normale dagdeelprijzen van toepassing. Het gebruik maken van extra dagdelen dient in goed overleg met de leiding besproken te worden in verband met de planning van het personeel en de beschikbare ruimte. Het kan dus voorkomen dat extra opvang niet mogelijk is. Ook bestaat de mogelijkheid een dag of dagdeel te ruilen, de ruiling dient plaats te vinden binnen dezelfde week en in overleg met de leidsters.

Voor alle bovenstaande contractvormen geldt dat deze op een vestiging alleen mogelijk zijn indien de bezetting het toelaat. Heb je vragen over onze contractvormen of wil je persoonlijk advies? Neem dan contact op met ons op.
Wij helpen graag!