Ontwikkeling van je kind

Ontwikkeling van je kind 2017-11-22T10:24:08+00:00

Puk & Ko methode

Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Puk & Ko is een methode die werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema horen speelse activiteiten zoals spelen, ontdekken, knutselen en bewegen. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat kinderen op een betekenisvolle manier taal aangeboden krijgen. De peuters worden uitgedaagd om zelf ontdekkingen te doen of zelf oplossingen te bedenken. Per locatie vertellen onze medewerkers meer hierover bij “activiteiten”.

Zo doe ik, zo beweeg ik, zo praat ik

Daarnaast werken wij met het kind- volg systeem “Zo doe ik, zo beweeg ik, zo praat ik”. Met de observatielijsten voor baby’s en peuters wordt de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar in de kinderopvang systematisch gevolgd. Zo sporen we bijzonderheden in de ontwikkeling van het jonge kind op en kunnen we het kind begeleiden in zijn ontwikkeling, problemen voorkomen en de motoriek, spraaktaal-ontwikkeling en sociaal, -emotionele ontwikkeling verder stimuleren. In de periode tussen 0 en 4 jaar wordt de lijst 8 keer ingevuld door de mentor. Op deze manier kunnen we eventuele aandachtsgebieden eerder signaleren en met de ouders afstemmen hoe deze gestimuleerd kunnen worden.

De pedagogisch medewerkers hebben trainingen gevolgd op het gebied van observeren en communiceren zodat ze op een verantwoorde manier de zorgbehoefte van kinderen in kaart kunnen brengen en hierover in gesprek gaan met ouders. Ouders zijn en blijven altijd eindverantwoordelijk als het gaat om hun kind. Als het kind 4 jaar is en afscheid neemt in de peutergroep gaan de observatielijsten mee naar huis. Er wordt een overdrachtsformulier voor de basisschool ingevuld waarbij aan ouders toestemming word gevraagd om het op te sturen naar de betreffende school.

De leidsters van de babygroep maken een schriftelijk verslag van de tijd dat het kindje bij ons is. In het dagboekje staat hoe het die dag is gegaan met het eten, drinken, slapen en ontlasting, ook de leuke anekdotes worden hierin vermeld.

 

Speciaal voor je kind(eren): het nijntje Beweegdiploma

Dat je kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan dit echter bij kinderopvang Kiki!

Waarom het nijntje Beweegdiploma? In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra je kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met nijntje en de KNGU Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma . Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries: Beweegdiploma 1 (leeftijd 2-4 jaar)   15 lessen Beweegdiploma 2 (leeftijd 4-6 jaar)   20 lessen

Enthousiaste reacties van ouders Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Hoe haalt je kind het nijntje Beweegdiploma? Wil je dat je kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op! Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via . Meer informatie over het nijntje Beweegdiploma leest je ook op www.kngu.nl/beweegdiploma