Peuteryoga

Peuteryoga nodigt de kleinste uit om op een speelse manier in contact te komen met zichzelf en de buitenwereld. Elke les beleven we een nieuw yoga avontuur. Tijdens het verhaal worden bijvoorbeeld dieren uitgebeeld in kinderyoga houdingen, we dansen en zingen, we masseren of te wel we tekenen pannenkoeken of pizza’s op elkaars rug, we luisteren naar rustgevende muziek, we gebruiken kinderyoga spelletjes om in actie te komen, we leren samen te werken en stimuleren het gebruik van verbeeldingskracht. De afwisseling van actie en rust, beweging en relaxatie tijdens de peuteryoga zorgt ervoor dat de peuters de mogelijkheden van hun lichaam en innerlijke wereld beetje bij beetje ontdekken. Tijdens peuteryoga wordt er geen (prestatie)druk en verwachtingen ervaren. De kinderen voelen dat ze gewoon mogen zijn wie ze zijn.

Puk & Ko methode

Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Puk & Ko is een methode die werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema horen speelse activiteiten zoals spelen, ontdekken, knutselen en bewegen. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat kinderen op een betekenisvolle manier taal aangeboden krijgen. De peuters worden uitgedaagd om zelf ontdekkingen te doen of zelf oplossingen te bedenken. Per locatie vertellen onze medewerkers meer hierover bij “activiteiten”.

Zo doe ik, zo beweeg ik, zo praat ik

Daarnaast werken wij met het kind- volg systeem “Zo doe ik, zo beweeg ik, zo praat ik”. Met de observatielijsten voor baby’s en peuters wordt de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar in de kinderopvang systematisch gevolgd. Zo sporen we bijzonderheden in de ontwikkeling van het jonge kind op en kunnen we het kind begeleiden in zijn ontwikkeling, problemen voorkomen en de motoriek, spraaktaal-ontwikkeling en sociaal, -emotionele ontwikkeling verder stimuleren. In de periode tussen 0 en 4 jaar wordt de lijst 8 keer ingevuld door de mentor. Op deze manier kunnen we eventuele aandachtsgebieden eerder signaleren en met de ouders afstemmen hoe deze gestimuleerd kunnen worden.

De pedagogisch medewerkers hebben trainingen gevolgd op het gebied van observeren en communiceren zodat ze op een verantwoorde manier de zorgbehoefte van kinderen in kaart kunnen brengen en hierover in gesprek gaan met ouders. Ouders zijn en blijven altijd eindverantwoordelijk als het gaat om hun kind. Als het kind 4 jaar is en afscheid neemt in de peutergroep gaan de observatielijsten mee naar huis. Er wordt een overdrachtsformulier voor de basisschool ingevuld waarbij aan ouders toestemming word gevraagd om het op te sturen naar de betreffende school.

De leidsters van de babygroep maken een schriftelijk verslag van de tijd dat het kindje bij ons is. In het dagboekje staat hoe het die dag is gegaan met het eten, drinken, slapen en ontlasting, ook de leuke anekdotes worden hierin vermeld.

 

Nijntje Beweeglessen

Waarom nijntje Beweeglessen? In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra je kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. De beweeglessen helpen kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Onze peuter leidsters zijn opgeleid om beweeglessen te kunnen geven middels Nijntje beweegdiploma.