Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen

Hieronder een aantal vragen die regelmatig door ouders aan ons worden gesteld. Heb je een andere vraag of wordt je vraag niet volledig beantwoord? Maak dan gebruik van het contactformulier en stel je vraag. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Inschrijving

Of er een wachtlijst is, hangt af van de gewenste opvangdag(en) de locatie en de startdatum. Neem contact met ons op via administratie@kikibv.nl of 045-5779959

Natuurlijk! We kijken eerst of er een plekje vrij is bij de gewenste locatie op de gewenste dagen. Is dat het geval dan maken we een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding. Een week na deze rondleiding nemen we contact op om te vragen of jullie gebruik wensen te maken van onze opvang.

In principe stopt het opvangcontract zodra het kind 4 jaar wordt. Als de startdatum van school wat later of eerder is, neem dan contact op via administratie@kikibv.nl We kunnen dan even kijken naar de mogelijkheden.

Een maand voor de start van de opvang nemen de juffen van de groep contact op om een oefenafspraak te plannen. Het oefenen is s’morgens van 10:00 tot 12:30. Er is tijd om de specifieke behoefte van het kindje door te spreken, daarna gaan papa en mama even weg zodat ook het afscheid kan worden geoefend.

Het plaatsen van een kind is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locatie. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om garantie voor plaatsing te bieden. Kinderen met broertjes of zusjes die reeds gebruik maken van kinderopvang Kiki krijgen wel voorrang. Tip: door je (ongeboren) kind zo vroeg mogelijk in te schrijven vergroot je de kans op een plaats op de gewenste opvangdag(en) en groep.

Opzegging kan per mail aan administratie@kikibv.nl met inachtneming van een maand opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in op de dag van verzending van de e-mail of de datum op de poststempel.

Nee, kinderopvang Kiki biedt geen flexibele kinderopvang aan.

Ouderportaal

6 weken voor de start van de opvang ontvang je een mail met instructies over het gebruik van het ouderportaal en de app. Heb je de mail niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Met het ouderportaal:

 • Beleef je de avonturen van je kind 
 • Lees je het digitale schriftje
 • Kun je heel eenvoudig de afwezigheid van jouw kind doorgeven
 • Vraag je ruildagen of extra opvang aan
 • Ben je op de hoogte van belangrijke nieuwsberichten 
 • Kun je je facturen en jaaropgave inzien 
 • Wijzig of bekijk je jouw persoonlijke gegevens 

Standaard wordt door ons een account aangemaakt op het mailadres dat ook gebruik wordt voor de factuur. Maar het is ook mogelijk om een tweede account aan te maken. Neem hiervoor contact met ons op.

Facturen

De factuur voor de komende maand wordt elke maand rond de 26vooraf afgeschreven.

Voor vragen over je factuur kun je terecht bij administratie@kikibv.nl.

Iedere opvanglocatie in Nederland dat voldoet aan alle wettelijke eisen heeft een eigen LRK nummer. Dit nummer heb je ook nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Het LRK nummer staat in plaatsingsschema in het opvangcontract.

Ruilen en Extra Opvang

Een ruildag of een extra dag kan worden aangevraagd via het ouderportaal.

 • Een ruil-dag moet minimaal 7 dagen voor de afwezige dag, worden aangevraagd via de app, dit kan niet meer worden aangevraagd in de groep.
 • Een ruil-dag dient plaats te vinden binnen 1 maand (was 1  week).
 • Het aanvragen van een ruil-dag kan maximaal 5x per kalenderjaar.
 • Een ruil-dag kan maximaal 3 weken van te voren door ons worden goedgekeurd, aanvragen kan wel eerder maar dan is het mogelijk dat de aanvraag nog even open staat.
 • Aan het ruilen van dagen zijn geen kosten verbonden.

 • Het aanvragen van een extra dag kan op elk moment.  Aanvraag van een extra dag gaat ook via de ouderportaal app, dit kan niet meer worden aangevraagd in de groep.
 • Goedkeuren van een extra-dag kan maximaal 3 weken van te voren door ons worden goedgekeurd, aanvragen kan wel eerder maar dan is het mogelijk dat de aanvraag nog even open blijft staan.

Ja hoor, dit is geen probleem. Aanvragen kan via het ouderportaal.

Overige Vragen

Afwezigheid kun je heel makkelijk doorgeven in het ouderportaal. Natuurlijk kun je ook altijd even telefonisch contact opnemen met de juffen in de groep.

Bij Kinderopvang Kiki kiezen we voor een feestbeleid i.p.v. een traktatiebeleid. Dit betekent dat ouders niet hoeven te zorgen voor een traktatie. De juffen zorgen ervoor dat de jarige job in het zonnetje wordt gezet en een onvergetelijke dag heeft.

 • Het aanvragen van een extra dag kan op elk moment.  Aanvraag van een extra dag gaat ook via de ouderportaal app, dit kan niet meer worden aangevraagd in de groep.
 • Goedkeuren van een extra-dag kan maximaal 3 weken van te voren door ons worden goedgekeurd, aanvragen kan wel eerder maar dan is het mogelijk dat de aanvraag nog even open blijft staan.

Kinderopvang Kiki is gesloten op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksterdag en 25 en 26 december). Deze dagen kunnen niet geruild worden. Op 24 december en op 31 december sluiten we om 16:00.

Heb je nog vragen?

Laat ons even weten welke locatie je zou willen bekijken, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak in te plannen.