Aansluiten bij de belevingswereld van je kind

Ontwikkelen op een verantwoorde manier

Peuteryoga

Peuteryoga nodigt de kleinste uit om op een speelse manier in contact te komen met zichzelf en de buitenwereld. Elke les beleven we een nieuw yoga avontuur. Tijdens het verhaal worden bijvoorbeeld dieren uitgebeeld in kinderyoga houdingen, we dansen en zingen, we masseren of te wel we tekenen pannenkoeken of pizza’s op elkaars rug, we luisteren naar rustgevende muziek, we gebruiken kinderyoga spelletjes om in actie te komen, we leren samen te werken en stimuleren het gebruik van verbeeldingskracht. De afwisseling van actie en rust, beweging en relaxatie tijdens de peuteryoga zorgt ervoor dat de peuters de mogelijkheden van hun lichaam en innerlijke wereld beetje bij beetje ontdekken.

Zo doe ik, zo beweeg ik, zo praat ik

Wij werken met het kind- volg systeem “Zo doe ik, zo beweeg ik, zo praat ik”. Met de observatielijsten voor baby’s en peuters wordt de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar in de kinderopvang systematisch gevolgd. Zo sporen we bijzonderheden in de ontwikkeling van het jonge kind op en kunnen we het kind begeleiden in zijn ontwikkeling, problemen voorkomen en de motoriek, spraaktaal-ontwikkeling en sociaal, -emotionele ontwikkeling verder stimuleren. In de periode tussen 0 en 4 jaar wordt de lijst 8 keer ingevuld door de mentor. Op deze manier kunnen we eventuele aandachtsgebieden eerder signaleren en met de ouders afstemmen hoe deze gestimuleerd kunnen worden.

Aandacht voor je kind

De pedagogisch medewerkers hebben trainingen gevolgd op het gebied van observeren en communiceren zodat ze op een verantwoorde manier de zorgbehoefte van kinderen in kaart kunnen brengen en hierover in gesprek gaan met ouders. Ouders zijn en blijven altijd eindverantwoordelijk als het gaat om hun kind.
De leidsters van de babygroep houden een digitaal dagboekje bij van de tijd dat het kindje bij ons is. In het dagboekje staat hoe het die dag is gegaan met het eten, drinken, slapen en ontlasting, ook de leuke anekdotes worden hierin vermeld.

Onze peuter leidsters zijn opgeleid om beweeglessen te kunnen geven middels Nijntje beweegdiploma.

Ons pedagogisch klimaat

Wij bieden kinderen een veilige en gezellige omgeving waarin ze volop zichzelf kunnen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. Zo is er een rustige sfeer gecreëerd bij de babygroep en een uitdagende en ontdekkende sfeer bij de peutergroep. We leren de kinderen omgaan met elkaar. Dat houdt in dat we kinderen constant begeleiden in het proces om elkaar te leren respecteren, samen leren spelen en op te komen voor zichzelf. Kinderen moeten zich op hun eigen wijze en op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Zij ontwikkelen zich als ze de mogelijkheid krijgen om te spelen, ontdekken, experimenteren en te communiceren. Wij bevorderen de ontwikkeling van kinderen door een ondersteunend, stimulerend en uitdagend klimaat te bieden.

Onze tarieven

Voor meer informatie over onze tarieven, neem contact met ons op voor een persoonlijke offerte.

De plaatsing van je kind

Na aanmelding nemen de leidsters van de desbetreffende groep contact op om een afspraak te plannen voor een wen moment.

Het is van belang dat kinderen de tijd krijgen om op een prettige manier te wennen aan een nieuwe omgeving en dat hij/zij zich er veilig voelt. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders. Tijdens het wen moment is er ruim gelegenheid om op een ontspannen manier kennis te maken en om eventuele bijzonderheden uit te wisselen.

Vraag een rondleiding aan

Wij nemen contact met je op voor een intake gesprek

Inschrijven

Afspraak plannen wen moment

Klachtenregeling van Kinderopvang KIKI

Kinderopvang Kiki B.V. heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld.
Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen
en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie  www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie ligt ter inzage op alle locaties.

GGD inspectierapporten

Elk jaar worden alle dagverblijven in Nederland geinspecteerd door de GGD in opdracht van de gemeente. Wij mogen met trots vertellen dat bij ons deze rapportages al 15 jaar zeer goed zijn. 

Klik op een van de vestigingen om de inspectierapporten te downloaden. 

Vraag meer informatie aan

Laat ons even weten welke locatie je zou willen bekijken, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak in te plannen.