Als enige sport BSO in Heerlen bieden we kinderen van 7 tot 12 jaar een sportief en uitdagend programma aan onder begeleiding van officiële sportdocenten. Dagelijks verzorgen wij een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Kinderen kunnen zo kennismaken met veel verschillende sporten, zoals voetbal, honkbal, streetdance en tennis.

Zo ziet een schooldag bij ons uit:

  • 14:30. De kinderen worden van school opgehaald door onze begeleiders en gaan dan naar de gezellig ingerichte BSO- ruimte
  • 15:00 Even bijkletsen en een tussendoortje.
  • 15:30 We kleedden ons om en starten met het sport(ieve) programma
  • 17:00-18:30 Chillen, knutselen, spelletjes en andere leuke dingen totdat het tijd is om naar huis te gaan.

Ook in schoolvakanties en op vrije dagen biedt onze Sport BSO een gevarieerd dagprogramma aan. Vanwege de langere opvangtijden, vermaken we de kinderen op deze dagen met speciale activiteiten als toernooien, clinics en uitstapjes.

We halen kinderen op bij BS Tarcisius en BS Windekind.
Kinderen hebben altijd een keuze of ze willen deelnemen aan de geboden activiteiten, het is immers hun vrije tijd.

  • Veiligheid: Het bieden van veiligheid en geborgenheid, zodat uw kind zich vrij en prettig voelt.
  • Activiteiten: Het stimuleren en uitdagen van uw kind met activiteiten die aansluiten bij zijn of haar interesses en hobby’s door spel, dans, sport, knutselen, theater en koken.
  • Aandacht: Aandacht voor actuele thema’s en ontwikkelingen die kinderen en ouders raken bij de opvoeding.
  • Uniek en talentvol: Ieder kind is uniek met een aangeboren drang om zich te ontwikkelen en te groeien in interactie met zijn of haar omgeving. Die omgeving moet stimulerend zijn op een manier die het kind weerbaar en zelfstandig maakt, zodat hij of zij actief kan deelnemen aan het maatschappelijke leven.
 Een groep bestaat uit maximaal 20 kinderen per dag. Op maandag, dinsdag en donderdag bestaat de Sport BSO uit twee groepen. De BSO is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Het aantal pedagogisch medewerksters is afgestemd op het aantal aanwezige kinderen en voldoet aan de wettelijke eisen. Het team bestaat uit vijf vaste medewerkers met een achtergrond in pedagogiek en sport.